TTMIK niveau 2 les 4

From Korean Wiki Project
Revision as of 19:48, 7 July 2018 by Marc Wentink (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

In de voorgaande les hebben we het woord 그리고 geleerd, wat "en" betekent, en voor zowel de verbinding van zelfstandig naamwoorden als zinnen gebruikt kan worden. Maar 그리고 is niet het enige woord dat gebruikt wordt voor "en". Er zijn een aantal manieren om in het Koreaans "en" te zeggen. In deze les behandelen we er nog twee.

하고 = en

Voorbeeld
이거 = dit, dit ding
이거하고 이거 = dit en dit
이거하고 이거 주세요. = geeft u mij dit en dit.


(이)랑 = en
Eindigt een zelfstandig naamwoord op een klinker, dan wordt gebruikt, eindigt het op een medeklinker, dan wordt 이랑 gebruikt, om de uitspraak te vergemakkelijken.

Voorbeeld
우유 = melk
빵 = brood
우유 빵 = melk en brood
우유 빵 샀어요. = ik heb melk en brood gekocht.


(이)랑 en 하고 zijn redelijk synoniem, maar (이)랑 is iets meer spreektaal en wordt in meer formele gesprekken minder gebruikt.

하고 en (이)랑 worden als een grammaticaal partikel gebruikt en zonder spatie aan een woord geplakt.


Andere betekenissen van 하고 en (이)랑
Zowel 하고 als (이)랑 kunnen afhankelijk van de context ook "met" betekenen. Meestal is het makkelijk de juiste betekenis uit het zinsverband te halen.

친구하고 영화 봤어요.

= Ik heb met een vriend een film gezien.

Het is meestal onwaarschijnlijk dat bedoeld wordt: "Ik zag een vriend en een film."

누구 갔어요?

= Met wie ben je gegaan?

Wil je de zin expliciet duidelijk maken, dan kan je na 하고 respectievelijk (이)랑 het woord 같이 gebruiken. 같이 betekent "samen"; 하고 같이 en (이)랑 같이 betekenen "samen met".

Hoewel 친구하고 영화 봤어요 dus correct is, is het nog duidelijk om te zeggen 친구하고 같이 영화 봤어요. Datzelfde geldt voor 누구 갔어요? en 누구랑 같이 갔어요?Meer voorbeeld zinnen

남자친구하고 데이트할 거예요.

= Ik ga naar een afspraakje met mijn vriend.

매운 거 단 거 좋아해요.

= Ik hou van heet eten en zoet eten.

대통령하고 춤을 출 거예요.

= Ik ga dansen met de president.

선생님하고 밥을 먹을 거예요.

= Ik ga met mijn leraar eten.

내일 선생님하고 경복궁에 갈 거예요.

= Ik ga morgen met mijn leraar naar het 경복 Paleis.

어제 홍대하고 신촌에 갔어요.

= Ik ging gisteren naar 홍대 en 신촌.

(홍대 en 신촌 zijn bepaalde uitgaansplekken.)


Woorden
영화 = film
남자 = man
남자친구 = man-vriend = vriend/verkering
데이트 = date
좋아해요 = ik hou van
매운 = gekruid
단 = zoet
대통령 = president
춤추다 = dansen
선생님 = leraar
천둥 = donder

같이 = samen
De uitspraak van 같이 is 가치 omdat de ㅌ vanwege de silent consonant opschuift ㅌ + 이 wordt 치.
Zie ook: 받침vorigevolgende