TTMIK niveau 2 les 8

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Het is de tijd om over de tijd te praten!
Zoals we reeds gezien hebben, zijn er in het Koreaans twee getallensystemen, en meestal worden deze in verschillende contexten gebruikt. Maar vreemd genoeg gebruiken de Koreanen voor het aanduiden van de tijd beide systemen. Voor de uren het Koreaanse getallen systeem, voor de minuten het van het Chinees afgeleide getallen systeem.

Laten we de getallen herhalen.
Het Koreaanse systeem
1 하나
2 둘
3 셋
4 넷
5 다섯
6 여섯
7 일곱
8 여덟
9 아홉
10 열
11 열하나
12 열둘

Als je het hele uur zegt, worden de Koreaanse getallen gebruikt. De getallen 1, 2, 3 en 4 veranderen een beetje van vorm.

Getal + 시 = uur

하나 + 시 = 한 시 = 1 uur (niet 하나 시)
둘 + 시 = 두 시 = 2 uur (niet 둘 시)
셋 + 시 = 세 시 = 3 uur (niet 셋 시)
넷 + 시 = 네 시 = 4 uur (niet 넷 시)
다섯 시 = 5 uur
여 섯 시 = 6 uur
일곱 시 = 7 uur
여덟 시 = 8 uur
아 홉 시 = 9 uur
열 시 = 10 uur
열한 시 = 11 uur
열 두 시 = 12 uur


Het Chinese getallen systeem
1 일
2 이
3 삼
4 사
5 오
6 육
7 칠
8 팔
9 구
10 십

→ De getallen vanaf 11 zijn simpelweg combinaties van deze getallen.

getal + 분 = minuten

일 분 = 1 minuut
이 분 = 2 minuten
오 분 = 5 minuten
십 분 = 10 minuten
십 오 분 = 15 minuten
삼십 분 = 30 minuten
오십오 분 = 55 minuten

Om de tijd aan te duiden, worden deze beide delen nu verbonden:

1:05 = 1 + 시 + 5 + 분 = 한 시 오 분
1:15 = 1 + 시 + 15 + 분 = 한 시 십오 분
3:20 = 3 + 시 + 20 + 분 = 세 시 이십 분
10:00 = 10 + 시 = 열 시
10:30 = 10 + 시 + 30 + 분 = 열 시 삼십 분

In plaats van 30분 kan je ook zeggen, dat betekent "half". Bijvoorbeeld 4시 반에 betekent om half 5.
정각 betekent exact, precies, klokslag. 정각 5시 betekent precies om 5 uur. 매시 정각, stipt om het uur.

Hoe vraag je hoe laat het is?

지금 몇 시예요?

= (letterlijk) Nu hoeveel uur is het?

지금 몇 시 몇 분이에요?

= (letterlijk) Nu hoeveel uur en hoeveel minuten is het?


Extra, gebruik je 13, 14, 15, tot 24?

Het is niet zo gebruikelijk om het 24 uur systeem te gebruiken, maar niet zo ongebruikelijk als in het Engels. Koreanen gebruiken normaal gesproken 오후 (PM, 's middags) en 오전 (AM, 's morgens/'s nachts) in plaats van de 24-uurs aanduiding maar het wordt wel begrepen. Echter dan gebruik je voor de uren weer het Chinese getallen systeem.

13.00 = 오후 한 시= 십삼시
14.00 = 오후 두 시= 십사시
15.00 = 오후 세 시= 십오시
16.00 = 오후 네 시= 십육시
17.00 = 오후 다섯 시= 십칠시
18.00 = 오후 여섯 시= 십팔시
19.00 = 오후 일곱 시= 십구시
20.00 = 오후 여덟 시= 이십시
21.00 = 오후 아홉 시= 이십일시
22.00 = 오후 열 시= 이십이시
23.00 = 오후 열한 시= 이십삼시
0.00 = 오전 열두 시= 이십사시

Voorbeelden

저는 매일 아침 9시까지 출근해요. 퇴근은 보통 6시 30분에 해요.

= Ik kom iedere morgen uiterlijk om 9 uur op het werk. Ik ga normaliter om 6:30 (18:30).
까지 = tot, uiterlijk
매일 = dagelijks
출근하다 = naar het werk gaan
퇴근 = ophouden met werken
보통 = gewoonlijk, normaliter


내일 수업이 4시 반에 끝나요.
= Morgen eindigen mijn lessen om 4:30.
내일 = morgen
수업 = onderwijs, lessen
끝나다 = eindigen


오늘 몇 시에 친구를 만나요?
= Wanneer tref je je vriend?
만나다 = treffen

아침 7시 지하철 2호선은 전쟁터예요.

Om 7 uur 's morgens is de metrolijn 2 een slagveld.
지하철 = metro
2 호선 = lijn 2
전쟁터 = slagveldvorigevolgende