Poziom 6 lekcja 18

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Dziś nauczymy się jak powiedzieć

LUB,CZY

po koreańsku z TTMIK.

Rzeczownik + LUB + Rzeczownik W celu połączenia dwóch rzeczowników, trzeba użyć -(이)나.

np.

공원이나 영화관 = Park lub kino 학생이나 선생님 = Uczeń lub nauczyciel 여기나 저기 = Tutaj lub tam

Można również używać słowa 아니면, który pierwotnie i dosłownie znaczy "jeśli nie" np.

- 공원 아니면 영화관 - 학생 아니면 선생님 - 여기 아니면 저기

Czasownik + LUB + Czasownik Przymiotniki są zasadniczo opisującymi czasownikami w Koreańskim, przymiotniki i czasowniki łącza się w ten sam sposób. Po łodydze czasownika dodajemy -거 <np. 자다<spać> to 다 wywalamy i w to miejsce dajemy -거, taki przykład> np. 먹거나 = jeść lub.. 전화하거나 = dzwonić lub .... 집에 가거나 = iść do domu lub... Czas (teraźniejszy,przeszły lub przyszły) wyraża się przez ostatni czasownik, więc ostatni czasownik musi być odmieniony zgodnie by pokazać jaki jest czas w zdaniu. np. 집에 가거나 친구를 만날 거예요.. = Pójdę (albo) do domu lub spotkam się z przyjacielem <CZAS PRZYSZŁY>

Czasami ludzie dodają -거나 do wszystkich zdań (np.집에 가거나, 친구를 만나거나))iw tym przypadku, używają czasownika 하다 (robić), aby dokończyć zdanie.

np. 집에 가거나 친구를 만나거나 할 거예요. Oprócz korzystania - 거나 na końcu zdania, można dodać 아니면 również między tymi dwoma działaniami. np.

집에 가거나 아니면 친구를 만날 거예요.

    • Są inne sposoby na powiedzenie "lub" z czasownikami, takie jak "- 든지" i "- 든가", ale bardziej o tym w przyszłych lekcjach!

Zdanie + lub + Zdanie

W poprzednich użyciach widzieliśmy, że -(이)나 jest używane z rzeczownikami a -거나 z czasownikami. Kiedy chcesz powiedzieć lub pomiędzy dwoma zdaniami, po prostu użyjesz 아니면. 아니면 jest rozdzielony w “아니다 (= nie być) + -(으)면 (=jeśli)”. 아니면 dosłownie znaczy jeśli nie, "Jeśli to nie jest przypadek".

np.

집에 갈 거예요? 아니면 친구를 만날 거예요? =Idziesz do domu? Albo idziesz spotkać przyjaciela 이거 살 거예요? 아니면 다른 거 살 거예요? = Czy masz zamiar to kupić? Czy masz zamiar kupić coś innego?


tłumaczenie: Kyuriae