TTMIK seviye 6 ders 15

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Korece'de birşeyin tanımından bahsediyorsanız ya da düşündüğünüz tanımı ya da birşeyin özelliklerini açıklamak istediğinizde -(이)라는 것은 ifadesini kullanabilirsiniz. Çeşitli cümle sonu türlerini takip edilebilir, -라고 생각해요 (…düşünüyorum.), -인 것 같아요 (…gibiye benziyor)


(이)라는 것은

(이)라는 것은 -(이)라고 하는 것은 kısaltılmış şeklidir. -(이)라고 하다 yapısı "söylemek" ve 것 "şey" ya da "gerçek" demektir, birlikte -(이)라고 하는 것 "söylenilen şey" ya da "söylenilen" demektir.


Örnekler

부자라는 것은

(bu-ca-ra-nın ko-sın)

부자 denilen …

Zengin adam…

Zengin adam (olduğunu düşündüğüm)…


자유라는 것은

(ca-yu-ra-nın ko-sın)

“자유" denilen

Özgürlük …

Özgürlük (olduğunu düşünüyorum)


우정이라는 것은

(u-cong-i-ra-nın ko-sın)

"Arkadaşlık" denilen

Arkadaşlık


사람의 마음이라는 것은

(sa-ra-mui ma-ı-mi-ra-nın ko-sın)

İnsanın kalbi denilen…


Daha fazla Örnek

사랑이라는 것은

(sa-rang-i-ra-nın ko-sın)

Aşk denilen


삶이라는 것은

(sal-mi-ra-nın ko-sın)

Hayat denilen…


꿈이라는 것은

(ku-mi-ra-nın ko-sın)

Hayal denilen…


(이)라는 것은 kısaltılmışı -(이)란

Söylemeyi daha kolaylaştırmak için, insanlar sıksık -(이)라는 것은 u -(이)란 halinde kısaltırlar.


Örnek)

사랑이라는 것은 → 사랑이란

삶이라는 것은 → 삶이란


Örnek Cümleler

1. 사랑이란 무엇일까요?

(sa-rang-i-ran mu-o-şil-ka-yo?)

Aşk denilen şey nedir? (Aşk nedir?)


2. 사랑이란 쉽지 않아요.

(sa-rang-i-ran suip-ci a-na-yo.)

Aşk denilen şey kolay değildir.


3. 자유라는 것은 (자유란), 아무거나 마음대로 하는 것이 아니에요.

(ca-yu-ra-nın ko-sın (ca-yu-ran), a-mu-go-na ma-ım-de-ro ha-nın ko-şi a-ni-e-yo.)

Özgürlük denilen şey, herhangibir istediğini yapma şeyi değildir.


4. 진정한 친구란, 어려울 때 도와 주는 친구예요.

(cin-cong-han çin-gu-ran, or-yo-ul te do-va cu-nın çin-gu-ye-yo.)

Gerçek dost denilen kişi, zorlandığınızda(zor zamanınızda) yardım eden arkadaştır.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.