Hangeul step 1/fi

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
Ohje · Muokkausapu · Yhteisöportaali

Rekisteröidy/kirjaudu sisään

Esittely

Hyunwoo ja Mikyung - Osat 2 ja 3
Seokjin ja Kyoung-eun: Osat 4, 5 ja 6
http://www.talktomeinkorean.com

Tervetuloa. Toisin kuin japanissa ja kiinassa, korean kirjoituksen perusteet voi oppia muutamissa tunneissa. Ääntämisen hienommat yksityiskohdat ja välistys voivat kuitenkin viedä vuosia. Suosituin tapa kirjoittaa koreankielisiä sanoja nykyaikana on käyttää korealaista kirjoitusta, hangeulia (한글). Saatat silti nähdä vieläkin joskus käytettävän hanjoja, erityisesti sanomalehdissä, lainopillisissa asiakirjoisssa ja akateemisissa teksteissä.

Englannin (tai suomen) ja korean äänteet eivät vastaa täysin toisiaan, joten romanisoinnin (= korean kirjoittaminen meidän kirjaimillamme) käyttämistä korealaisten äänteiden esittämisessä ei katsota hyvällä.

Olemme laatineet seuraaville sivuille kuusiosaisen opiskelusuunnitelman, jossa olemme käyttäneet useita eri keinoja, että korealaisen kirjoituksen oppiminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta. Tämä on yhteistyöprojekti Korean Wiki Projektin ja TalktomeinKorean.comin välillä. Olemme etsineet sopivia henkilöitä lukemaan ja äänittämään hangeulin äänteet ja nämä henkilöt ovat uhranneet aikaansa huolimatta kiireisistä aikatauluistaan. Olemme erittäin kiitollisia näiden henkilöiden vaivannäöstä ja tuesta.

Edistynyttä ääntämistä käsittelevä seitsemäs osa tehdään joskus tulevaisuudessa.

Miksi korean aakkoset kannattaa opiskella?

Jotkut ihmiset kokevat, että romanisoidun korean oppiminen on heille tarpeeksi ja he eivät tajua kuinka paljon se estää heitä tulemasta paremmiksi koreassa. Alla joitakin yksinkertaisia syitä miksi koran romanisointi on pahasta.

  • Englannin (tai suomen) ja korean äänteet eivät ole samoja. Olisiko sinusta järkeä opiskella englantia käyttämällä korealaisia kirjaimia? Erityisesti kun koreassa ei ole F, V ja Z äänteitä? Mitä ilmeisemmin koreassa ei ole kaikkia englannin äänteitä ja samaten, englannissa ei ole kaikkia korean äänteitä. Siitä syystä englannin aakkoset eivät voi täsmällisesti esittää korean äänteitä. Jos halutaan oppia englantia, täytyy opiskella englannin aakkoset ja kielen äänteet. Sama koskee myös koreaa: jos halutaan oppia koreaa, täytyy oppia korean aakkoset ja kielen äänteet.
  • Korean romanisointi on harhaanjohtavaa ja monitulkinnallista.
    • Jos opiskelijalla ei ole lainkaan kokemusta korean kielestä ja hän käyttää matkasanakirjaa, jossa sanat ja lauseet on kirjoitettu romanisoidulla korealla, hänen ääntämyksestä on täysin väärä. Esimerkiksi, kuinka ääntäisit romanisoidun sanan "neon"? "Ne-on" vaiko likimain "nan"? Sanan ääntämys on lähempänä versiota "nan", mutta mistä sinä sen tietäisit kun se kirjoitetaan "neon"?
    • Romanisointijärjestelmiä on useita ja joskus on vaikea tietää mitä järjestelmää on käytetty. Esimerkiksi Olympialaisten luistelun kultamitalistin nimi "Kim Yuna" (김연아) romanisoidaan perinteisellä tavalla, mutta se nimi luetaan lähemmäs sen englanninkielisen lukutavan mukaan. Jos olettaisimme, että nimi on kirjoitettu uudistetun romanisointijärjestelmän mukaan, nimi kuulostaisi enneminkin Yoonalta ei Yunalta, koska tavu "Yu" on merkin ㅠ eikä ㅕ romanisointu asu.
    • Koreassa ei ole sellaisia englannin äänteitä kuten Woo tai Yi ja ne on mahdotonta kirjoittaa koreaksi, mutta joskus äänne ㅜ romanisoidaan "Woo" ja äänne 이 "Yi".

Lisää syitä on listattu sivulle: Ongelmat romanisoinnissa (englanniksi).

Lyhyt historia

Katso koko artikkeli sivulla Hangeulin alkuperä (englanniksi)

Kuningas Sejong
Sivu teoksesta Hunmin Jeong-eum Eonha

Hangeul esiteltiin suurelle yleisölle Sejong Suuren alaisuudessa ja sen kehitys saatiin päätökseen noin vuonna 1444. Siihen saakka ja myös sen ajan jälkeen, kiinalaisia merkkejä käytettiin kirjoitettuna kielenä, mikä taas rajoitti luku- ja kirjoitustaidon kuninkaallisille ja hallintoeliitille. Kuningas Sejong halusi, että Korealla on oma kirjoituksensa, jonka kuka tahansa voisi oppia helposti -- jopa aatelittomat henkilöt. Korealaisia myöskin hävetti, koska heillä ei ollut omaa kirjoitusjärjestelmää ja heidän oli pakko käyttää kiinaa, että he voivat kirjoittaa. Kun hangeul oli luotu, sanottiin, että se on niin helppo oppia, että viisas mies oppii sen aamun aikana ja typeryskin iltaan mennessä. Tästä syystä korealaiset aateliset vastustivat hangeulia jonkin aikaa, koska he uskoivat, että luku- ja kirjoitustaidon etuoikeuden pitäisi kuulua vain ylempään sosiaaliluokkaan kuuluville.

Siitä lähtien kun hangeul aluperin keksittiin, on sitä paranneltu moneen otteeseen. Korean kieli kävi läpi suuren uudistuksen Japanin miehityksen aikana 1900-luvun alussa, jolloin monet nyt arkaaisista kirjaimista poistettiin ja useita kirjoitussääntöjä muutettiin.

Monet pitävät hangeulin oppimista helppona, koska suurimmalla osalla toisiaan muistuttavista kirjaimista on myös toisiaan muistuttava ääntämys, jolloin kirjainten ja äänteiden välinen suhde on helppo nähdä ja muistaa.


Perusteet

Konsonantit

Koreassa on 14 peruskonsonanttia ja viisi kaksoiskonsonanttia, jotka on muodostettu peruskonsonanteista ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ ja ㅈ.

Peruskonsonantit Basic consonants.png
Kaksoiskonsonantit Double consonants.png

Vokaalit

Perusvokaaleja on 8 ja yhdistelmävokaaleja 13. Näitä yhdistelmävokaaleja kutsutaan diftongeiksi, jotka ovat kahden vokaalin yhdistelmiä. Siinä kun useat vokaalit äännetään tavallisesti erillisissä tavuissa, niin kukin diftongin muodostavista vokaaleista äännetään yhdessä tavussa. Kuten voit nähdä jo pelkästään katsomalla, suurin osa diftongeista on muodostettu yhdistämällä kaksi perusvokaalia.

Kaikki perusvokaalit on muodostettu kolmentyyppisillä vedoilla. Ensimmäinen veto symbolisoi taivasta ja se on piste (•), vaikkakin modernissa koreassa tämä piste on vain yksinkertainen lyhyt viiva. Seuraava vetotyyppi symbolisoi maata ja se on vaakasuora viiva (ㅡ). Viimeinen veto symbolisoi ihmistä (ㅣ). Näitä kolmea symbolia yhdistelmällä luodaan korealaiset vokaalit, esimerkiksi | plus • on ㅏ.

Perusvokaalit Basic vowels.png
Yhdistelmävokaalit Complex vowels.png

Tavulaatikot

Korean sanat kirjoitetaan vasemmalta oikealle ja sanat muodostetaan kirjoittamalla kukin tavu laatikkoimaisen muodon sisään. Jokainen laatikon sisällä oleva kirjain muodostaa äänen. Henkilöä tarkoittava sana on 사람, joka romanisoidaan "saram", ja se koostuu kahdesta tavusta. Kirjaimet ㅅ + ㅏ muodostavat tavulaatikon 사 ("sa"), kun taas kirjaimet ㄹ + ㅏ + ㅁ muodostavat seuraavan tavun 람 ("ram"). Alla oleva kuva esittää miten kukin sanaan sisältyvistä korealaisistä äänteistä suunnilleen äännetään. Huomaa myös, että kirjoitetussa koreassa ei oikeasti piirretä laatikkoja tavujen ympärille, tässä on tehty niin vain havainnollistamismielessä.

사람.png

Korean tavut järjestetään kirjainlaatikoihin, joissa on alkukonsonantti, keskivokaali ja valinnanvarainen loppukonsonantti. Tavulaatikko koostuu vähintään kahdesta kirjaimesta, joissa on vähintään yksi konsonantti ja yksi vokaali. Opetussuunnitelmassamme, osat 2, 3 ja 4 keskittyvät vain sanoihin, joissa on on konsonantti ja yksi vaakasuora vokaali ja sanoihin, joissa on konsonantti ja yksi pystysuora vokaali (katso alla). Osa 5 esittelee loppukonsonantin käsitteen ja osassa 6 näytetään tavuja, joissa on yhdistelmävokaaleja. Kuvassa konsonantit on merkitty vaaleanpunaisella ja vokaalit sinisellä.

Syllable blocks1.png

Huomaa myös, että jos haluat kirjoittaa vain vokaalin, se täytyy kirjoittaa yhdessä konsonantin kanssa, joka toimii hiljaisena paikanpitäjänä konsonantin sijaintipaikalla. Miksi? Ajattele ying ja yang -käsitettä. Jos halutaan kirjoittaa vokaalin ㅏ, täytyy se kirjoittaa muodossa 아, jossa ㅇ on hiljainen paikanpitäjä konsonantin asemassa. Helppo tapa muistaa tämä on ajatella ㅇ:a nollana. Lisää esimerkkejä alla:

Alkuperäinen tavu Kirjoitettuna yksinään

Kirjoittaminen

Kuten jo mainittu, korean sanat kirjoitetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä laatikkoimaisissa muodoissa. Parissa seuraavassa osiossa opit kuinka kukin kirjain kirjoitetaan ja mikä on sen vetojärjestys. Vetojärjestys ei saata näyttää tärkeältä aluksi, mutta se on tärkeää kun kirjoitetaan koreaa luontevasti ja se auttaa muita ymmärtämään käsinkirjoitustasi. Kirjainten muotoja ja kokoja voidaan venyttää tai kutistaa, että ne täyttävät laatikon tilan ja että niiden koko on kaikkien muiden tavujen kanssa tasapainossa. Alla olevissa esimerkeissä nähdään kuinka kirjaimein ㄱ koko ja muoto muuttuu, että se mahtuu kuvitteelliseen laatikkoon (kirjain korostettu sinisellä).

Sentence block example.png

Nyt aloitamme opiskelun muutamalla kirjaimella, korean kirjaimia kutsutaan nimellä jamo. Huomaa, että nähdäksesi nämä oppitunnit kokonaisuudessaan, sinulla täytyy olla Adobe Flash Player asennettuna koneellesi. Näin saat kuunneltua kaikki oppitunteihin kuuluvat äänitiedostot seuraavilta sivuilta. Älä huoli, ohjelma on mitä todennäköisimmin asennettu jo koneellesi.

Siirry seuraavaan osaan klikkaamalla "Next>>"-painiketta.

Next.png


Arab league flag sm.png
الدرس
Chinese flag sm.png
中文 (简体)
Taiwanese flag sm.png
中文 (繁體)
Croatian flag sm.png
hrvatski jezik
USA flag sm.png
English
French flag sm.png
Français
German flag sm.png
Deutsch
Indonesian flag sm.png
Bahasa Indonesia
Italian flag sm.png
Italiano
Japanese flag sm.png
日本語
Haiti flag sm.png
Kreyòl ayisyen
Hungarian flag sm.png
Magyar nyelv
Malaysian flag sm.png
Bahasa Malaysia
Mexico flag sm.png
Nāhuatl
Netherlands flag sm.png
Nederlands
Portuguese flag sm.png
Português
Brazil flag sm.png
Português Brasileiro
Polish flag sm.png
Język Polski
Romanian flag sm.png
Română
Russian flag sm.png
Русский язык
Slovenia flag sm.png
Slovenščina
Spanish flag sm.png
Español
Filipino flag sm.png
Tagalog
Turkish flag sm.png
Türkçe
Finnish flag sm.png
Suomi
Czech flag sm.png
Čeština