TTMIK kaikki tasot

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
Taso Aihe Linkki TalkToMeInKorean-sivustolle
Taso 1 Hei, kiitos / 안녕하세요, 감사합니다 TTMIK taso 1 oppitunti 1
Taso 1 Kyllä, ei, mitä? / 네, 아니요, 네? TTMIK taso 1 oppitunti 2
Taso 1 Näkemiin, nähdään! / 안녕히 계세요, 안녕히 가세요 TTMIK taso 1 oppitunti 3
Taso 1 Olen pahoillani, Anteeksi / 죄송합니다, 저기요, 잠시만요, 잠깐만요 TTMIK taso 1 oppitunti 4
Taso 1 Se olen minä, Mikä se on? / 이에요/예요 TTMIK taso 1 oppitunti 5
Taso 1 Mitä tämä on? Tämä on sojua / 이거 뭐예요? 이거 소주예요 TTMIK taso 1 oppitunti 6
Taso 1 Tämä, tuo, se / 이, 그, 저 / 이것/이거, 그것/그거, 저것/저거 TTMIK taso 1 oppitunti 7
Taso 1 Se EN ole minä / 아니에요 TTMIK taso 1 oppitunti 8
Taso 1 Teema- ja subjektipartikkelit / 은/는 & 이/가 TTMIK taso 1 oppitunti 9
Taso 1 Omistaa, ei omistaa, olla jossakin, ei olla jossakin / 있어요 & 없어요 TTMIK taso 1 oppitunti 10
Taso 1 Anna minulle x, kiitos / 주세요 TTMIK taso 1 oppitunti 11
Taso 1 Maistuu hyvälle/pahalle, kiitos ruoasta / 맛있어요 & 맛없어요, 잘 먹겠습니다 & 잘 먹었습니다 TTMIK taso 1 oppitunti 12
Taso 1 Minä haluan tehdä x / -고 싶어요 TTMIK taso 1 oppitunti 13
Taso 1 Mitä haluat tehdä? / 뭐 하고 싶어요? TTMIK taso 1 oppitunti 14
Taso 1 Sino-korealaiset numerot / 일, 이, 삼, 사... TTMIK taso 1 oppitunti 15
Taso 1 Yksinkertainen nykymuoto / -아요, -어요, -여요 TTMIK taso 1 oppitunti 16
Taso 1 Mennyt muoto / -았/었/였어요 (했어요) TTMIK taso 1 oppitunti 17
Taso 1 Sijaintipartikkelit / 에/에서 TTMIK taso 1 oppitunti 18
Taso 1 Milloin / 언제 TTMIK taso 1 oppitunti 19
Taso 1 Alkuperäiset korealaiset numerot / 하나, 둘, 셋, 넷... TTMIK taso 1 oppitunti 20
Taso 1 Kielteiset lauseet / 안, -지 않다, 안 하다, 하지 않다 TTMIK taso 1 oppitunti 21
Taso 1 하다-verbit / 공부해요, 일해요, 요리해요 TTMIK taso 1 oppitunti 22
Taso 1 누구? Kuka? TTMIK taso 1 oppitunti 23
Taso 1 Miksi? Miten? Kuinka? / 왜? 어떻게? TTMIK taso 1 oppitunti 24
Taso 1 Paikasta A paikkaan B, alkaen C:stä D:hen saakka / -에서/부터 -까지 TTMIK taso 1 oppitunti 25
Taso 2 Futuuri – ~ㄹ/을 거예요, 할 거예요 TTMIK taso 2 oppitunti 1
Taso 2 Objektipartikkelit – 을, 를 TTMIK taso 2 oppitunti 2
Taso 2 Ja, ja sitten, sen takia, joten – 그리고, 그래서 TTMIK taso 2 oppitunti 3
Taso 2 Ja, kanssa – 하고, (이)랑 TTMIK taso 2 oppitunti 4
Taso 2 Viikonpäivät – 요일 TTMIK taso 2 oppitunti 5
Taso 2 Mutta, kuitenkin – 그렇지만, 그런데 TTMIK taso 2 oppitunti 6
Taso 2 Minulta sinulle – 한테, 한테서 TTMIK taso 2 oppitunti 7
Taso 2 Kellonaikojen kertominen – 한 시, 두 시, 세 시, 네 시... TTMIK taso 2 oppitunti 8
Taso 2 Laskentasuffiksit – 개, 명 TTMIK taso 2 oppitunti 9
Taso 2 Kestopreesens eli kestomuoto – ~고 있어요 TTMIK taso 2 oppitunti 10
Taso 2 Itsensä esittely – 자기소개 TTMIK taso 2 oppitunti 11
Taso 2 Monesko päivä tänään on? Päivämäärät – 날짜 TTMIK taso 2 oppitunti 12
Taso 2 Partikkelin 도 käyttäminen substantiivien ja pronominien kanssa TTMIK taso 2 oppitunti 13
Taso 2 Partikkelin 도 käyttäminen verbien kanssa TTMIK taso 2 oppitunti 14
Taso 2 Vain – 만 TTMIK taso 2 oppitunti 15
Taso 2 Vähän, erittäin, todella, ei oikeastaan, ei lainkaan – 조금, 아주, 정말, 전혀, 별로, 진짜 TTMIK taso 2 oppitunti 16
Taso 2 Voida, osata, ei voida, ei osata – ~ㄹ 수 있다/없다 TTMIK taso 2 oppitunti 17
Taso 2 Olla hyvä/huono jossain – 잘 하다/못 하다 TTMIK taso 2 oppitunti 18
Taso 2 Verbien muuttaminen substantiiveiksi – ~는 것 TTMIK taso 2 oppitunti 19
Taso 2 Täytyy/on pakko/pitää tehdä jotain – ~아/어/여야 되다/하다 TTMIK taso 2 oppitunti 20
Taso 2 Enemmän/-mpi/-mmin ~ kuin ~ – ~보다 더 TTMIK taso 2 oppitunti 21
Taso 2 Tykätä ja pitää - 좋다 vs. 좋아하다 TTMIK taso 2 oppitunti 22
Taso 2 Jos, siinä tapauksessa että – ~ 만약, -(으)면 TTMIK taso 2 oppitunti 23
Taso 2 Vielä (아직), jo (벌써) TTMIK taso 2 oppitunti 24
Taso 2 Jotakin, joskus, joku, jossain – 무언가, 언젠가 누군가, 어딘가 TTMIK taso 2 oppitunti 25
Taso 2 Käskymuoto – ~(으)세요 TTMIK taso 2 oppitunti 26
Taso 2 Tee se minulle – ~아/어/여 주세요 TTMIK taso 2 oppitunti 27
Taso 2 Metodin ja tavan ilmaiseminen – (으)로 TTMIK taso 2 oppitunti 28
Taso 2 Enemmän, kaikki – 더, 다 TTMIK taso 2 oppitunti 29
Taso 2 Älä tee sitä – ~지 마세요 TTMIK taso 2 oppitunti 30
Taso 3 Liian paljon / tosi, todella – 너무 TTMIK taso 3 oppitunti 1
Taso 3 Verbien liittäminen yhteen päättellä ~고 – verbi고 + verbi / 하고 TTMIK taso 3 oppitunti 2
Taso 3 Edessä, takana, päällä, alla, vieressä – 앞에, 옆에, 위에, 밑에, 뒤에 TTMIK taso 3 oppitunti 3
Taso 3 Tekisimmekö...? + ~kohan/~köhän... – ~(으)ㄹ까요? TTMIK taso 3 oppitunti 4
Taso 3 Suunnilleen, noin – 쯤, 약, 정도 TTMIK taso 3 oppitunti 5
Taso 3 Futuurit – ~(으)ㄹ 거예요 vs. ~(으)ㄹ게요 TTMIK taso 3 oppitunti 6
Taso 3 Verbien linkittäminen – ~아/어/여서 TTMIK taso 3 oppitunti 7
Taso 3 Näyttää joltakin, vaikuttaa joltakin – 같아요 TTMIK taso 3 oppitunti 8
Taso 3 Näyttää joltakin, vaikuttaa joltakin (käytetään verbien kanssa) – 한 것 같아요 TTMIK taso 3 oppitunti 9
Taso 3 Ennen kuin tekee – ~기 전에 TTMIK taso 3 oppitunti 10
Taso 3 Epäsäännölliset ㅂ-verbit – ㅂ 불규칙 TTMIK taso 3 oppitunti 11
Taso 3 Mutta silti, siitä huolimatta – 그래도 TTMIK taso 3 oppitunti 12
Taso 3 Adjektiivien muodostaminen – Kuvailuverbi + -ㄴ 명사 TTMIK taso 3 oppitunti 13
Taso 3 Adjektiivien muodostaminen (Osa 2) – Toimintaverbi + -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ + 명사 TTMIK taso 3 oppitunti 14
Taso 3 No sitten, siinä tapauksessa, jos niin – 그러면, 그럼 TTMIK taso 3 oppitunti 15
Taso 3 Tehdään yhdessä! – 아/어/여요 (청유형) TTMIK taso 3 oppitunti 16
Taso 3 Tehdäkseen, jonkin takia/vuoksi – 위하다, 위해, 위해서 TTMIK taso 3 oppitunti 17
Taso 3 Ei muuta kuin, vain – 밖에 + 부정형 TTMIK taso 3 oppitunti 18
Taso 3 Tekemisen jälkeen – 다음에 TTMIK taso 3 oppitunti 19
Taso 3 Vaikka, siitä huolimatta että – 아/어/여도 TTMIK taso 3 oppitunti 20
Taso 3 Verbien linkittäminen – ~는데, 명사 + ~인데, 형용사 + ~ㄴ데 TTMIK taso 3 oppitunti 21
Taso 3 Ehkä saattaisin tehdä... – ~(ㅇ)ㄹ 수도 있어요 TTMIK taso 3 oppitunti 22
Taso 3 Sananrakennusoppitunti 1 – 학 (學) TTMIK taso 3 oppitunti 23
Taso 3 Epäsäännölliset 르-verbit – 르 불규칙 TTMIK taso 3 oppitunti 24
Taso 3 Verbin pääte: -pa/-pä! – ~네요 TTMIK taso 3 oppitunti 25
Taso 3 Epäsäännölliset ㄷ-verbit – ㄷ 불규칙 TTMIK taso 3 oppitunti 26
Taso 3 Kohteliaisuustasot – 반말 ja 존댓말 TTMIK taso 3 oppitunti 27
Taso 3 "Tehdään yhdessä" tuttavallisella kielellä (반말) – 자 (청유형) TTMIK taso 3 oppitunti 28
Taso 3 Epäsäännölliset ㅅ-verbit – ㅅ 불규칙 TTMIK taso 3 oppitunti 29
Taso 3 Sananrakennusoppitunti 2 – 실 (室) TTMIK taso 3 oppitunti 30
Taso 4 Mitä (enemmän)..., sitä (enemmän)... / -면 -을수록 TTMIK taso 4 oppitunti 1
Taso 4 Haluaisitko tehdä...? / -(으)ㄹ래요? TTMIK taso 4 oppitunti 2
Taso 4 Ei voi olla niin, että... / -(으)ㄹ 리가 없어요, 할 리가 없어요 TTMIK taso 4 oppitunti 3
Taso 4 Verbin pääte -지요/-죠 TTMIK taso 4 oppitunti 4
Taso 4 "당신" ja "sinä" / 당신 TTMIK taso 4 oppitunti 5
Taso 4 Sananrakennusoppitunti 3 / 동(動) TTMIK taso 4 oppitunti 6
Taso 4 Se on ok. Olen kunnossa. / 괜찮아요 TTMIK taso 4 oppitunti 7
Taso 4 On ok tehdä..., sinun ei tarvitse tehdä... / -아/어/여도 돼요, 해도 돼요 TTMIK taso 4 oppitunti 8
Taso 4 Sinun ei pitäisi tehdä..., ethän tee... / -(으)면 안 돼요, 하면 안 돼요 TTMIK taso 4 oppitunti 9
Taso 4 Keskuudessa, joukossa, väliltä, välissä / 사이에, 사이에서, 중에, 중에서 TTMIK taso 4 oppitunti 10
Taso 4 Kuka tahansa, mikä tahansa, missä tahansa / 아무나, 아무도, 아무거나, 아무것도 TTMIK taso 4 oppitunti 11
Taso 4 Kokeilla tehdä jotakin / -아/어/여 보다, 해 보다 TTMIK taso 4 oppitunti 12
Taso 4 Sananrakennusoppitunti 4 / 불(不) TTMIK taso 4 oppitunti 13
Taso 4 Joskus, usein, aina, ei ikinä, harvoin / 가끔, 자주, 별로, 맨날, 항상 TTMIK taso 4 oppitunti 14
Taso 4 ~ tahansa / 아무 osa 2 TTMIK taso 4 oppitunti 15
Taso 4 Korean välistyssäänöt / 띄어쓰기 TTMIK taso 4 oppitunti 16
Taso 4 Sanojen lyhennökset - Osa 1 / 주격 조사, 축약형 TTMIK taso 4 oppitunti 17
Taso 4 Eniten, paras (superlatiivi) / 최상급, 최고 TTMIK taso 4 oppitunti 18
Taso 4 Vähemmän, ei täysin / 덜 TTMIK taso 4 oppitunti 19
Taso 4 Lauseiden muodostusharjoitus nro 1 / 문장 만들기 연습 1 TTMIK taso 4 oppitunti 20
Taso 4 Korean välistyssäänöt, osa 2 / 띄어쓰기 TTMIK taso 4 oppitunti 21
Taso 4 Sananrakennusoppitunti 5 / 장(場) TTMIK taso 4 oppitunti 25
Taso 4 Sanojen lyhennökset - Osa 2 / 어떻게/어떡해 – 그렇게 하세요/ 그러세요, 축약형 TTMIK taso 4 oppitunti 23
Taso 4 Paljon enemmän, paljon vähemmän / 훨씬 TTMIK taso 4 oppitunti 24
Taso 4 -(으)ㄹ + substantiivi (futuurin substantiiviryhmä) / -(으)ㄹ + 명사, 할 것 TTMIK taso 4 oppitunti 25
Taso 4 -(으)ㄴ + substantiivi (menneen muodon substantiiviryhmä) / -(으)ㄴ + 명사, 한 것 TTMIK taso 4 oppitunti 26
Taso 4 Luulen, että… (+ futuuri) / -(으)ㄴ/(으)ㄹ/ㄴ 것 같다, 한 것 같다, 할 것 같다 TTMIK taso 4 oppitunti 27
Taso 4 Tulla joksikin + adjektiivi / -아/어/여지다 TTMIK taso 4 oppitunti 28
Taso 4 Vähitellen/lopulta päätyä tekemään jotain / -게 되다, 하게 되다 TTMIK taso 4 oppitunti 29
Taso 4 Lauseiden muodostusharjoitus nro 2 / 문장 만들기 연습 2 TTMIK taso 4 oppitunti 30
Taso 5 Melkein tein – ~(으)ㄹ 뻔 했다, 할 뻔 했다 TTMIK taso 5 oppitunti 1
Taso 5 Kunnioittaminen – ~시~, 하시다 TTMIK taso 5 oppitunti 2
Taso 5 Hyvää työtä – 수고 TTMIK taso 5 oppitunti 3
Taso 5 Arvelisin, että ~ / luulen, että ~ (toimintaverbit) – ~나 보다 TTMIK taso 5 oppitunti 4
Taso 5 Arvelisin, että ~ / luulen, että ~ (kuvailuverbit)– ~(으)ㄴ가 보다 TTMIK taso 5 oppitunti 5
Taso 5 Sananrakennusoppitunti 6 – 문 (文) TTMIK taso 5 oppitunti 6
Taso 5 Heti kun tekee jotain... – ~자마자, 하자마자 TTMIK taso 5 oppitunti 7
Taso 5 Olla tapahtumaisillaan, olla tekemäisillään – ~(으)려고 하다, 하려고 하다 TTMIK taso 5 oppitunti 8
Taso 5 Olin tekemässä jotakin ja sitten ~ – ~다가 TTMIK taso 5 oppitunti 9
Taso 5 (Sanoa) että se on X – ~(이)라고 + substantiivi TTMIK taso 5 oppitunti 10
Taso 5 Lauseiden muodostusharjoitus #3 TTMIK taso 5 oppitunti 11
Taso 5 X, jota sanotaan Y:ksi / X, joka sanoo olevansa Y – X + ~(이)라는 + Y TTMIK taso 5 oppitunti 12
Taso 5 Sananrakennusoppitunti 7 – 회 (會) TTMIK taso 5 oppitunti 13
Taso 5 Koska, sen takia – ~(으)니까, ~(으)니 TTMIK taso 5 oppitunti 14
Taso 5 Edes, sentään, vähintäänkin – ~(이)라도 TTMIK taso 5 oppitunti 15
Taso 5 Selostava nykymuoto – ~(ㄴ/는)다, 하다 vs. 해요 vs. 한다 TTMIK taso 5 oppitunti 16
Taso 5 Siteeraaminen – ~(ㄴ/는)다는, ~(ㄴ/는)다고 TTMIK taso 5 oppitunti 17
Taso 5 Onko vai ei – ~(으)ㄴ/는지 TTMIK taso 5 oppitunti 18
Taso 5 Käskeä tekemään – Verb + ~(으)라고 + Verb TTMIK taso 5 oppitunti 19
Taso 5 Lauseiden muodostusharjoitus #4 TTMIK taso 5 oppitunti 20
Taso 5 Sanojen lyhennökset osa 3 – 이거를 –> 이걸, 축약형 TTMIK taso 5 oppitunti 21
Taso 5 Sananrakennusoppitunti 8 – 식 (食) TTMIK taso 5 oppitunti 22
Taso 5 Näyttää siltä, että... / Oletan, että... – ~(으)려나 보다 TTMIK taso 5 oppitunti 23
Taso 5 Ei A vaan B / Älä tee NÄIN vaan NOIN – 말고, ~지 말고 TTMIK taso 5 oppitunti 24
Taso 5 Verrattuna johonkin – ~에 비해서 ~ㄴ/은/는 편이다 TTMIK taso 5 oppitunti 25
Taso 5 Sen sijaan että... – 대신에, ~는 대신에 TTMIK taso 5 oppitunti 26
Taso 5 Eikö? Vai mitä? – 잖아(요) TTMIK taso 5 oppitunti 27
Taso 5 Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin... – ~(으)ㄹ 수 밖에 없다 TTMIK taso 5 oppitunti 28
Taso 5 He sanoivat tehneensä... He sanoivat tekevänsä... – ~았/었/였다고, ~(으)ㄹ 거라고 TTMIK taso 5 oppitunti 29
Taso 5 Lauseiden muodostusharjoitus #5 TTMIK taso 5 oppitunti 30
Taso 6 Miten olisi...? – ~어때요? TTMIK taso 6 oppitunti 1
Taso 6 Mitä mieltä olet...? – 어떻게 생각하세요? / 어떤 것 같아요? TTMIK taso 6 oppitunti 2
Taso 6 Yksi tehdyimmistä... – 가장 ~ 중의 하나 TTMIK taso 6 oppitunti 3
Taso 6 Sopikoo sinulle, että...? – ~아/어/여도 돼요? TTMIK taso 6 oppitunti 4
Taso 6 Olen parhaillani tekemässä... – ~는 중이에요 TTMIK taso 6 oppitunti 5
Taso 6 Sananrakennusoppitunti 9 – ~님 TTMIK taso 6 oppitunti 6
Taso 6 Tavalla tai toisella / joka tapauksessa – 어차피 TTMIK taso 6 oppitunti 7
Taso 6 En ole varma ~ko/kö? – ~(으/느)ㄴ지 잘 모르겠어요. TTMIK taso 6 oppitunti 8
Taso 6 Kun kerran teet A, niin tee samalla B – ~(으)ㄴ/는 김에 TTMIK taso 6 oppitunti 9
Taso 6 Lauseiden muodostusharjoitus 6 TTMIK taso 6 oppitunti 10
Taso 6 Tarkoitan siis... – 그러니까, 제 말 뜻은, ~라고요, 말이에요 TTMIK taso 6 oppitunti 11
Taso 6 Mitä oikein tarkoitat? / Mitä sen sitten tarkoittaa? – 무슨 말이에요? TTMIK taso 6 oppitunti 12
Taso 6 Sananrakennusoppitunti 10 – 과 (過) TTMIK taso 6 oppitunti 13
Taso 6 "/ (kautta)" tai "ja" – ~(으)ㄹ 겸 TTMIK taso 6 oppitunti 14
Taso 6 Asia, jota sanotaan X:ksi / se, mitä kutsutaan X:ksi – ~(이)라는 것 TTMIK taso 6 oppitunti 15
Taso 6 Haluaisitko? / Haluaisin / Luulen / Oletan – ~겠~ (suffiksi) TTMIK taso 6 oppitunti 16
Taso 6 Kuule, onpa / Siispä..., siksi..., koska... – ~거든(요) TTMIK taso 6 oppitunti 17
Taso 6 X tai Y – ~거나, ~(이)나, 아니면 TTMIK taso 6 oppitunti 18
Taso 6 Tulla paremmaksi, muuttua, lisääntyä – ~아/어/여지다 Osa 2 TTMIK taso 6 oppitunti 19
Taso 6 Lauseiden muodostusharjoitus 7 TTMIK taso 6 oppitunti 20
Taso 6 Korean passiivi, osa 1 – V + ~이/히/리/기 tai ~아/어/여지다 TTMIK taso 6 oppitunti 21
Taso 6 Sananrakennusoppitunti 11 – 무 (無) TTMIK taso 6 oppitunti 22
Taso 6 Passiivi, osa 2 – V + ~이/히/리/기 tai ~아/어/여지다 / 하다 vs. 되다 TTMIK taso 6 oppitunti 23
Taso 6 Tein sen kyllä, pidän siitä kyllä – ~기는 하다 TTMIK taso 6 oppitunti 24
Taso 6 Helppo/vaikea tehdä – V + ~기 쉽다/어렵다 TTMIK taso 6 oppitunti 25
Taso 6 Luulin, että tekisin... En ajatellut, että tekisit... – ~(으)ㄴ/ㄹ 줄 알다 TTMIK taso 6 oppitunti 26
Taso 6 Voida, osata, pystyä, tietää miten tehdä – ~(으)ㄹ 수 있다, ~(으)ㄹ 줄 알다 TTMIK taso 6 oppitunti 27
Taso 6 Se riippuu siitä... – ~에 따라 달라요 TTMIK taso 6 oppitunti 28
Taso 6 Joskus teen ja jokus taas en – 어떨 때는 ~고, 어떨 때는 ~아/어/여요 TTMIK taso 6 oppitunti 29
Taso 6 Lauseiden muodostusharjoitus 8 TTMIK taso 6 oppitunti 30
Taso 7 Tajusin juuri, että... / Huomaan, että... – ~(는)구나 / ~(는)군요 TTMIK taso 7 oppitunti 1
Taso 7 Teeskennellä tekevänsä – ~(으/느)ㄴ 척/체 하다 TTMIK taso 7 oppitunti 2
Taso 7 Olla tekemisen arvoinen / olla tehtävissä / olla hyväksyttävissä – ~(으)ㄹ 만하다 TTMIK taso 7 oppitunti 3
Taso 7 Niin kuin + substantiivi – ~같이, ~처럼 TTMIK taso 7 oppitunti 4
Taso 7 Yhtä ~ kuin ~ – ~((으)ㄹ) 만큼 TTMIK taso 7 oppitunti 5
Taso 7 Sananrakennusoppitunti 12 – 원 (院) TTMIK taso 7 oppitunti 6
Taso 7 Ei auta vaikka tekisit..., se on hyödytöntä – ~아/어/여 봤자 TTMIK taso 7 oppitunti 7
Taso 7 Tehdä harkinnan seurauksena – ~길래 TTMIK taso 7 oppitunti 8
Taso 7 Joten + kielteinen lopputulos – ~느라고 TTMIK taso 7 oppitunti 9
Taso 7 Lauseiden muodostusharjoitus 9 TTMIK taso 7 oppitunti 10
Taso 7 Panna tekemään, teettää (Kausatiivi) – 이/히/리/기/우/구/추 TTMIK taso 7 oppitunti 11
Taso 7 Kokemukseni mukaan... – ~더라(고요) TTMIK taso 7 oppitunti 12
Taso 7 Sananrakennusoppitunti 13 – 기 (機) TTMIK taso 7 oppitunti 13
Taso 7 Ei väliä miten..., niin silti... – 아무리 ~아/어/여도 TTMIK taso 7 oppitunti 14
Taso 7 Mikä se nyt olikaan? – 뭐더라?, 뭐였죠? TTMIK taso 7 oppitunti 15
Taso 7 Minähän sanoin... – ~다니까(요), ~라니까(요) TTMIK taso 7 oppitunti 16
Taso 7 Kuulin, että... – ~(느)ㄴ대요/~(이)래요 TTMIK taso 7 oppitunti 17
Taso 7 Kuulin, että... Mitäs siihen sanot? – ~(느)ㄴ다던데요/~(이)라던데요 TTMIK taso 7 oppitunti 18
Taso 7 Hän kysyi minulta... – ~냐고 TTMIK taso 7 oppitunti 19
Taso 7 Lauseiden muodostusharjoitus 10 TTMIK taso 7 oppitunti 20
Taso 7 Älä viitsi, etkö kuullut, että hän sanoi... – ~(ㄴ/는)다잖아요/~라잖아요 TTMIK taso 7 oppitunti 21
Taso 7 Sananrakennusoppitunti 14 – 정 (定) TTMIK taso 7 oppitunti 22
Taso 7 Ei ole merkitystä teet tai et, koska silti... – ~(으)나마나 TTMIK taso 7 oppitunti 23
Taso 7 On saatettu tiettyyn tilaan – Passiivi + ~어 있다 TTMIK taso 7 oppitunti 24
Taso 7 olla sidottu tekemään jotakin / ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla... – ~게 되어 있다 TTMIK taso 7 oppitunti 25
Taso 7 ... sen lisäksi, että... – ~(으/느)ㄴ 데다가 TTMIK taso 7 oppitunti 26
Taso 7 Niin kauan kun... – ~(느)ㄴ 한, ~기만 하면 TTMIK taso 7 oppitunti 27
Taso 7 Se, mitä kutsutaan X:ksi – ~(ㄴ/는)다는 것 TTMIK taso 7 oppitunti 28
Taso 7 niin että... / siihen pisteeseen saakka että... – ~도록 TTMIK taso 7 oppitunti 29
Taso 7 Lauseiden muodostusharjoitus 11 TTMIK taso 7 oppitunti 30
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 눈 (silmä) – Osa 1/2 TTMIK taso 8 oppitunti 1
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 눈 (silmä) – Osa 2/2 TTMIK taso 8 oppitunti 2
Taso 8 Heti kun on tehnyt / heti tekemisen jälkeen – ~기가 무섭게, ~기가 바쁘게 TTMIK taso 8 oppitunti 3
Taso 8 Substantiivi + jota (joku) jokus tapasi + Verbi – ~던 TTMIK taso 8 oppitunti 4
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: Kieltäytyminen koreaksi TTMIK taso 8 oppitunti 5
Taso 8 Se tarkoittaa, että... – ~(ㄴ/는)다는 뜻이에요 TTMIK taso 8 oppitunti 6
Taso 8 Sananrakennusoppitunti 15 – 점 (點) TTMIK taso 8 oppitunti 7
Taso 8 Toivon, että... – ~(으)면 좋겠어요 TTMIK taso 8 oppitunti 8
Taso 8 Imperfekti (eri lajit) – 과거시제 총정리 TTMIK taso 8 oppitunti 9
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 귀 (korva) TTMIK taso 8 oppitunti 10
Taso 8 Lauseiden muodostusharjoitus 12 TTMIK taso 8 oppitunti 11
Taso 8 Preesens (eri lajit) – 현재시제 총정리 TTMIK taso 8 oppitunti 12
Taso 8 Sananrakennusoppitunti 16 – 주 (主) TTMIK taso 8 oppitunti 13
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: Samaa mieltä oleminen TTMIK taso 8 oppitunti 14
Taso 8 Futuuri (eri lajit) – 미래시제 총정리 TTMIK taso 8 oppitunti 15
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 가슴 (rinta, sydän) TTMIK taso 8 oppitunti 16
Taso 8 Jos X ei vain olisi... – ~만 아니면 TTMIK taso 8 oppitunti 17
Taso 8 Samalla tavalla kuin... / ihan niin kuin joku teki... – ~(으)ㄴ 대로 TTMIK taso 8 oppitunti 18
Taso 8 Vaikka minun täytyisi... – ~는 한이 있더라도 TTMIK taso 8 oppitunti 19
Taso 8 Lauseiden muodostusharjoitus 13 TTMIK taso 8 oppitunti 20
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 머리 (pää, hiukset) TTMIK taso 8 oppitunti 21
Taso 8 Sananrakennusoppitunti 17 – 상 (上) TTMIK taso 8 oppitunti 22
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: Ehdottaminen koreaksi TTMIK taso 8 oppitunti 23
Taso 8 On vain niin, että... / minä vain tein... – ~(으)ㄹ 따름이다 TTMIK taso 8 oppitunti 24
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: puolustautuminen koreaksi TTMIK taso 8 oppitunti 25
Taso 8 Edistyneen tason sanonnat – 몸 (vartalo) TTMIK taso 8 oppitunti 26
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: kohteliaisuudet koreaksi TTMIK taso 8 oppitunti 27
Taso 8 jostakin huolimatta – ~에도 불구하고 TTMIK taso 8 oppitunti 28
Taso 8 Edistyneen tason tilanneriippuvaiset ilmaukset: Kun olet onnellinen TTMIK taso 8 oppitunti 29
Taso 8 Lauseiden muodostusharjoitus 14 TTMIK taso 8 oppitunti 30